THÔNG TIN CƠ BẢN

Đây là mẫu hợp đồng ủy nhiệm điện tử, được soạn thảo với mục đích làm hợp đồng ký kết ủy nhiệm vụ việc “yêu cầu thanh toán nợ lương” giữa văn phòng và quý khách.
Trước tiên, Quý khách hãy bấm vào hợp đồng kiểm tra nội dung, Sau đó điền thông tin vào mẫu hợp đồng bấm gửi đi thì hợp đồng ủy nhiệm này được xem là đã có hiệu lực.
Cam kết tri trả 30% thành quả tổng số tiền nhận được cho văn phòng ủy nhiệm.

Cam kết cung cấp tài liệu cho văn phòng ủy nhiệm và có mặt tại cơ quan điều tra khi được yêu cầu.

Cam kết hiện tại và sau này tất cả các thông tin cung cấp đều là sự thật.

Nếu thỏa thuận được với chủ sử dụng lao động thì số tiền nhận được có thể chuyển qua tài khoản của văn phòng luật Yeo Hae.