HÃY BẮT ĐẦU KINH DOANH TẠI HÀN QUỐC

SEOUL

Tư vấn luật pháp bằng tiếng Việt Nam
Văn phòng luật tại Hàn Quốc được người Việt Nam cư trú tại Hàn Quốc tin tưởng nhất.
*Facebook 3 năm liên tiếp điểm đánh giá 4,5/5 đứng số 1 về lượt thích , theo tiêu chuẩn tháng 7. 2018

HÌNH THỨC THÀNH LẬP

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG LIÊN LẠC

Là phương pháp đơn giản nhất để thâm nhập vào Hàn Quốc. Văn phòng liên lạc chỉ được hoạt động theo hình thức “ Không kinh doanh” như: dùng để làm nơi liên lạc giữa văn phòng với tổng công ty ở nước ngoài, điều tra khảo sát thị trường, phát triển nghiên cứu (R&D). Loại hình này, tuy không cần phải thành lập công ty tại Hàn Quốc nhưng phải đăng ký xin cấp mã số đăng ký kinh doanh ở Chi cục thuế. Vì mục đích không kinh doanh nên không cần nộp thuế tại Hàn Quốc.


Số vốn tối thiểu : Không giới hạn.
Visa liên quan : D-7
Luật pháp liên quan : Luật giao dịch ngoại hối.

THÀNH LẬP CHI NHÁNH

Có thể bán sản phẩm và dịch vụ liên quan tại Hàn Quốc. Không cần phải thành lập công ty tại Hàn Quốc, nhưng phải đăng ký thành lập chi nhánh tại Sở đăng ký Hàn Quốc. Trong việc hoạt động kinh doanh, cần phải đăng ký thêm giấy phép kinh doanh tại chi cục thuế. Khi hoạt động kinh doanh tại Hàn Quốc phát sinh thu nhập thì phải tuân theo luật thuế giống như công ty pháp nhân Hàn Quốc và phải nộp thuế cho chính phủ Hàn Quốc.

Số vốn tối thiểu : Không giới hạn.
Visa liên quan : D-7
Luật pháp liên quan : Luật giao dịch ngoại hối, luật thuế pháp nhân.

CÔNG TY PHÁP NHÂN HÀN QUỐC

Là phương pháp thành lập công ty Hàn Quốc tại Hàn Quốc, khác với công ty tổng ở nước ngoài. Có số vốn trên 100,000,000won(khoảng 100,000usd trở lên), hoặc có 10% cổ phiếu-có quyền hạn quyết định trong công ty đầu tư thì có thể nhận được visa đầu tư (D-8). Trường hợp khi đã được cấp visa đầu tư doanh nghiệp(D-8), có thể mời gia đình vào Hàn Quốc, có thể nhận được các lợi ích của giáo dục công và tham gia bảo hiểm y tế khi sống tại Hàn Quốc. Phải kinh doanh bằng tên pháp nhân Hàn Quốc, về tổng thu nhập của công ty trong và ngoài Hàn Quốc đều phải nộp thuế pháp nhân cho chính phủ Hàn Quốc. Tùy vào số vốn đầu tư, có thể nhận được nhiều lợi ích của các loại thuế từ chính phủ Hàn Quốc.

Số vốn tối thiểu : Không giới hạn, để nhận được visa đầu tư doanh nghiệp(D-8) cần phải có số vốn đầu tư trên 100,000,000won(100,000usd trở lên)
Visa liên quan : D-8
Luật pháp liên quan : Luật xúc tiến đầu tư người nước ngoài, luật thuế pháp nhân.

VISA

Văn phòng liên lạc, Chi nhánh
Ban lãnh đạo của công ty tổng, người quản lý cấp trên, chuyên gia...vv được giới hạn là nhân lực quan trọng, có thể được cấp visa thường trú (D-7). Vợ/chồng và con cái tuổi vị thành niên chưa kết hôn có thể được cấp visa đồng hành đi cùng(F-3)

Công ty pháp nhân Hàn Quốc
Với số vốn đầu tư trên 100,000,000won(100,000usd trở lên) và là người có sở hữu 10% cổ phiếu có quyền hạn quyết định trong công ty, với tư cách là cổ đông của công ty pháp nhân Hàn Quốc, là người được giới hạn phái cử với chức vụ lãnh đạo thì có thể được cấp visa đầu tư doanh nghiệp(D-8). Vợ/chồng và con cái tuổi vị thành niên chưa kết hôn có thể được cấp visa đồng hành đi cùng(F-3).

Có khả năng cấp visa hay không còn phụ thuộc vào tình huống, điều kiện visa, hãy liên hệ với văn phòng để được tư vấn.

VÍ DỤ LỆ PHÍ THÀNH LẬP CÔNG TY PHÁP NHÂN

Lệ phí nộp cho chính phủ Hàn Quốc( không bao gồm thù lao của luật sư)
Trường hợp thành lập công ty với tổng số vốn đầu tư 100,000,000won(100,000usd) tại thành phố Seoul có mức thuế cao.

Khách hàng hoặc người phản đối các vụ kiện tụng mà chúng tôi đã tiến hành

Chứng nhận và Giải thưởng

Nó có hữu ích không?

여해법률사무소
사업자등록번호 214-14-56828  통신판매업신고 제2018-서울서초-2648호
대표변호사(개인정보보호책임자) 김평호  l  서울 서초구 서초중앙로 154, 403호(서초동, 화평빌딩)
전화  02-537-2370  이메일 info@leesunsin.com
Copyright ⓒ 2014-2021 여해법률사무소. All Rights Reserved.